Flaş / Gündəm / Cəmiyyət-Mədəniyyət
11:57, 16 dekabr 2021
667
0

"Siyasi-erotika", "kapitalizmin adamları" - Gül Təkin


Azərbaycanda "siyasi erotika"nın əsasını qoymuş adamam... Siyasi pornoqrafiya da demək olar...

İnteqrasiya
Əvvəlcə "Avropa dəyərləri",
sonra Avropa dəliyi...
Əvvəlcə bu "dəyərlərdən"
basıb-bağlayırsan,
Avropanın ora-burasini yalayırsan,
nəhayət 
dəliyini tapırsan
dilinlə...
Sonra 
o dəliyə girirsən 
bütün varlığınla -
keçmişinlə,
var-yoxunla...
İşdir, o dəliyə girməyə 
"dəliyin çatmasa",
girənlərin ayaq barmağını yalayırsan
heç olmasa...
Necə olsa,
Avropaya dəymiş ayaq qoxusu 
bi başka...

2013


Kapitalizmin adamları -
sistemin qardianları...
Dövlət faşist, biz faşist...
Dövlət bizi döyür, biz uşaqları...
İtaətə öyrətdilər onlar bizi,
biz də
doğduqlarımızı...
Nə ana var, bu sistemdə, nə ata,
nə qadın var, nə kişi -
hamısı zombi, 
hamısı faşist,
hamısı
dəlik-deşik həşəratları...
Ən yaxşı olmaq dindarlığı...
Allaha ən yaxın olmanın rahatlığı...
Sıradakıların önünə, 
üstünə çıxa bilmək peşəkarlığı...
Geridəqalmışların irəlisində 
dura bilmək bacarığı...
Allah qatında sözünü ən tez keçirmək, 
işin keçənlə işini ən sərrast bitirmək...
Ən olmaq...
Ən üst, ən ön, ən orta, ən mərkəz...
Ən gen, ən böyük, 
ən yüksək...
Allaha özünü ən mömin göstərmək,
ən pak...
İnsana ən gözəl görünmək, 
ən saf...
İtə ən mərhəmətli, 
qurda ən böyük nifrətlə...
Ən yaxşı olmaq dindarlığı...
Yarışan olmaq, yarışda olmaq,
yarışdıran sistemlər qurmaq,
yarışlarda birinci olmaq...
Dinlər qurmaq...
Orada ya ən yaxşı dindar,
ya da ən qatı kafir olmaq yarışı...
Mal yarışı, ad yarışı,
at yarışı...
Ən gözəl, ən çirkin,
ən yaxşı şair,
ən yaxşı nökər,
ən yaxşı şah...
At oynadanlar, it oynadanlar,
xoruz boğuşduranlar,
insan yarışdıranlar...
Nə Allaham, nə dindaram...
Nə ən qüdrətli,
nə ən gözəl, 
nə ən üstdə,
nə ən yaxındayam...
Nə də qovhaqovdayam...
Yarışmaram, yarışdırmaram,
bunu insana yaraşdırmaram...
Hamıya ehtiyac duyuram,
hər yerdə hər kəsə...
Ürəyimi, gözümü oxşayan 
sıra nömrəsi olmayan hər kəslə...

2014

Absurd

Hiss olunan, 
dərk olunan bütün həqiqətlərin
öz həqiqiliyi var...
Hər həqiqətin öz ömrü, öz yolu,
şirinliyi, acılığı...
Gözəli, çirkini,
qəbul olunanı, 
olunmayanı...
Hər insan həqiqətində
bir az da yalan var,
dərk elədiyi, hiss elədiyi...

2015


Ctrl
Enter
Səhv gördün
Mətni seçin və Ctrl+Enter
Şərh yaz (0)